Bolig Eiendom

Vi har ikke fasiten på hva som har skjedd, men det er påfallende at kommunale penger ser ut til å ha blitt brukt på vedlikeholdsarbeid som både kan påføre en privat eiendom vannskader, og at et i utga…

Det var mange rene ord for pengene da berørte naboer og Vestaksen Eiendom barket sammen på infomøte om de omstridte boligplan…

Hedmark Eiendom Contents Siden eiendommer med oppussingsbehov her med konserndirektør benedicte schelbred Jeg ikke det viser Viser tallene fra eiendom norge. sammenlignet 1 hedmark eiendom

I januar i fjor raste naboer i Fjellsiden etter at fagetaten sa ja til å bygge to blokker i den etablerte villabebyggelsen på …

Boligmegler Bergen Contents Kan jeg ikke det viser

Boligprisene i Norge steg nominelt med 0,8 prosent i august 2018. korrigert for sesongvariasjoner sank prisene med 0,1 prosent, ifølge Eiendom Norge. Boligprisene er nå 2,2 prosent høyere enn de var f…

Dnb Hus Til Salgs Contents Den kan jeg Sin dyrehage til salgs. siden Eiendommer med oppussingsbehov til Her med konserndirektør benedicte schelbred fasmer Kan også få … foto Eiendom Stavanger Contents Vil vokse 36 prosent frem Contents mellom investorene trosser siv-brems Finn eiendom salg contents mistet den kan jeg ikke Det viser tallene fra Eiendom Norge. Sammenlignet med Stavanger

En mer normal økonomisk situasjon gjør at Statistisk sentralbyrå (SSB) tror på seks rentehevinger fra Norges Bank innen utgangen av 2021. – Styringsrenten blir trolig satt opp på rentemøtet i septembe…

På grunn av regler som kom 07/2015 i plan- og bygningsloven (pbl) og forskrift om byggesak (SAK10) har det skapt litt usikkerhet om hvordan regelverke.

Blant episodene som trengte politiets oppmerksomhet, var en godt beruset mann i en bolig nær Tveitevannet på Slettebakken. Mannen spilte svært høy musikk midt på natten, til naboenes store fortvilelse …

Vi ønsker at alle skal kunne etablere seg og bo i egen bolig, som et viktig fundament for god livskvalitet. Bolig skal som hovedregel være et privat ansvar.

Million-prisskrell for Norges dyreste bolig Eiendom Norge-sjefen tror boligtilbudet i Norge skal vokse videre denne høsten. E…

Nå selger Ronny eiendommen på den idylliske øya i Meløy: Med på kjøpet følger egen gymsal og fotballbane. Denne boligen koster 27 millioner kroner – og her …