Krav Til Egenkapital

Hva er egentlig egenkapital? SpareBank 1 gir deg svaretI tillegg kommer kravet om en forsvarlig egenkapital hos selskapet inn som en skranke for adgangen til å foreta utdeling mv. av selskapets midler. Hvorvidt selskapet har «forsvarlig egenkapital», vil dermed ha betydning for blant annet om det kan utdeles utbytte og eventuelt hvor mye som kan deles ut, i hvilken grad  …

9. jan 2018 … Krav om forsvarlig kapital. NB! Det er fortsatt et krav at selskapet har en egenkapital som er forsvarlig ut fra risiko og omfang på virksomheten. Dette gjelder nå også likviditeten (hvor mye penger du har tilgjengelig). Slik stifter du et aksjeselskap. (Miniforetak GRATIS) …

14. des 2016 … 40 prosent egenkapital. Innstramningen går ut på at egenkapitalkravet ved lån til sekundærbolig i Oslo økes til 40 prosent. En annen innstramning som rettes mot Oslo-markedet, er at bankenes mulighet til å innvilge lån som bryter med kravene , begrenses fra ti til åtte prosent av verdien av samlede utlån …

Under posten «Likviditet – gjeld/egenkapital» var tilstanden like … i utgangspunktet har stilt strenge nok krav for økonomisk styrke hos entreprenøren, sier Thorburn. I en e-post til Byggeindustrien understreker Bane NOR at KPMG …

I tillegg stilles det krav om egenkapital. Men det finnes ett unntak. – Dersom du har mulighet til å kun belåne fritidseiendommen, så gjelder ikke den «fem gangeren» …

Etter planen skal selskapet nå tilføres 860 millioner dollar i et nytt lån og 200 millioner dollar i egenkapital, hovedsakelig fra … som ikke har pant i eiendeler – …

Boliglånsforskriften, som blant annet setter krav til 40 prosent egenkapital ved kjøp av sekundærbolig i Oslo, har langt på vei virket. Regelen har beviselig hatt en dempende effekt. Den har bremset opp et akselererende boligmarked og …