Statsautorisert Eiendomsmegler

SVAR: hei tittelen statsautorisert eiendomsmegler kan ikke lenger brukes av noen. For å kalle seg eiendomsmegler må man ha eiendomsmeglerbrev. Det følger av eiendomsmeglingsloven § 4-2, jf. § 2-9…

Det er verd å merke seg at begrepet statsautorisert eiendomsmegler i den nye loven er fjernet og erstattet med "megler" og "ansvarlig megler". Lovens nye kompetansekrav bygger på kravet til ansvarlig megler. Hvem som kan være ansvarlig megler i et foretak vil være begrenset til de som kan vise til en viss bakgrunn fra …

Tittelen eiendomsmegler er beskyttet og forbeholdt de som har eiendomsmeglerbrev utstedt av Finanstilsynet (tidligere kalt Kredittilsynet). For å få eiendomsmeglerbrev må du ha godkjent eiendomsmeglereksamen, samt to års praksis etter dette. Eiendomsmeglerbrev gir deg rett til å drive selvstendig eiendomsmegling, og …

Alt om Eiendomsmegler / Statsautorisert eiendomsmegler og relaterte studier, skoler og utdanninger som leder til jobb som Eiendomsmegler / Statsautorisert eiendomsmegler.

Departementet legger for øvrig til grunn at tittelen "statsautorisert eiendomsmegler" gir inntrykk av at slike meglere har en særskilt tilknytning til staten det ikke er reelt grunnlag for. På denne bakgrunn anser departementet det nødvendig å forby eiendomsmeglere å benytte tittelen "statsautorisert" i tilknytning til sin tittel.

1. mar 2017 … bestemmelsen. slik at alle ovennevnte kan bruke tittelen «eiendomsmegler». Eiendom Norge foreslår videre å oppheve emgll. § 4-5 fjerde ledd. som forbyr bruk av betegnelsen. «statsautorisert eiendomsmegler». Finanstilsynet er enig med Eiendom Norge i at den foreslåtte endringen om en tittel -.

Eiendomsmegler Nordstrand Contents Millioner kroner for 4. apr 2016 Ring forbrukerrådgiveren for Telefon 4000 01 02 Helene isabell burkey 16. jun 2014 … På listen over de dyreste eiendommene til salgs på Finn.no akkurat nå, finner vi Bjerkelia 17 på Nordstrand i Oslo på delt 2. plass (med tre andre objekter). Ber om 45 millionerAnders Langtind, partner
Postbanken Eiendom Contents Men har historie tilbake til Kontaktinformasjon for postbanken eiendom fredrikstad 5. mai 2015 Den kjeden som flest Ikke vil anbefale videre privat: konto og kort · Lån og eiendom · Sparing · Forsikring · Pensjon · Valuta. Bedrift: Konto, betaling · Finansiering · Investering · Markets · Pensjon · Forsikring . Konsern & Institusjoner:
Finn Torget Eiendom Contents Lokalene! cetho eiendom har vært eksemplarisk Utlysning etter helseleder selv foreslo ekstra Maleriene til karl erik harr Velkommen til People4you, bemanning- og rekrutteringsselskapet som skaper resultater for kunder og kandidater. Registrer CV og se våre ledige stillinger. Fornøyde leietakere på Sentrumsgården. «Fra en score på 1-10 på fornøydhetsskalaen, er det en klar 10er. Jeg